Rejestracja skutera wodnego – krok po kroku

Zawodnik na skuterze wodnym

Skuter wodny definiowany jest w polskim prawie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych) jako mały statek o napędzie mechanicznym, przystosowany do przewozu jednej lub więcej osób, przeznaczony do ślizgów lub wykonywania ewolucji na wodzie. Jesteś szczęśliwym posiadaczem skutera? A może dopiero planujesz zakup maszyny? Sprawdź, czy na skuter wodny trzeba mieć uprawnienia i jak przebiega rejestracja skutera wodnego.

Skuter wodny i rejestracja – najważniejsze przepisy

Wszelkie kwestie związane z rejestrem skuterów wodnych (i innych jachtów motorowodnych) regulują: Kodeks morski oraz zapisy rozporządzeń wykonawczych, przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.

Rejestry skuterów wodnych

W wymienionych wyżej regulacjach wskazane zostało sześć różnych rejestrów, w których można dokonać rejestracji skutera wodnego (i innych jachtów motorowodnych, śródlądowych i morskich). Są to:

 • rejestr morski prowadzony przez Polski Związek Żeglarski
 • rejestr śródlądowy prowadzony przez Polski Związek Żeglarski
 • rejestr prowadzony przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
 • rejestr prowadzony przez Izby Morskie funkcjonujące przy Sądach Okręgowych w Gdańsku i Szczecinie
 • rejestr prowadzony przez Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Procedury wpisu do rejestru skutera wodnego, koszt rejestracji skutera oraz formalności, których należy dopełnić nie są ujednolicone. Każdy z podmiotów prowadzących rejestr ma prawo samodzielnego ustalania procedur wpisu, ceny i wymaganych dokumentów, a także parametrów jednostek, które podlegają obowiązkowej rejestracji.

Oznaczenia, dowody rejestracyjne i certyfikaty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 15 kW /  20,4 KM – podlegają rejestracji. Każdy jacht czy skuter wodny (bez względu na moc silnika) może być wpisany do rejestru na wniosek właściciela.

 • Skutery wodne rejestrowane w PZŻ (Polski Związek Żeglarski) mają oznaczenia POL – numer i otrzymują Certyfikat PZŻ
 • Skutery wodne rejestrowane w PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Nart Wodnych) mają oznaczenie PL – numer i otrzymują dowód rejestracyjny oraz Świadectwo Zdolności Żeglugowej w UŻŚ (w przypadku maszyn, których moc silnika przekracza 75 kW / 102 KM).

Jak zarejestrować skuter wodny?

W celu zarejestrowania skutera wodnego należy złożyć stosowny wniosek w wybranym podmiocie prowadzącym taki rejestr, czyli: Polskim Związku Żeglarskim, Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Izbie Morskiej funkcjonującej przy Sądach Okręgowych w Gdańsku lub Szczecinie, bądź w Urzędzie Morskim w Gdyni, Słupsku lub Szczecinie. Wniosek o rejestrację skutera wodnego powinno się złożyć w terminie do 30 dni od daty nabycia skutera lub przybycia skutera do Polski (w przypadku zakupu maszyny za granicą).

Rejestracja skutera wodnego – procedura

Jak przebiega rejestracja skutera wodnego krok po kroku? Prześledźmy ją na przykładzie rejestracji skutera w PZMWiNW, z której to opcji korzysta znaczna część armatorów.

 1. Pobranie i wypełnienie wniosku o rejestrację (wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie PZMiNW).
 2. Wniesienie opłaty rejestracyjnej (nr konta, na który należy wpłacić również znajdziemy na stronie PZMiNW).
 3. Zgromadzenie niezbędnych dokumentów: dowodu własności skutera (najczęściej: umowa sprzedaży, darowizny lub zamiany, faktura VAT potwierdzająca nabycie skutera, bądź prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności), potwierdzenie wniesienia stosownych opłat oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela (w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo).
 4. Złożenie wniosku o zarejestrowanie skutera wraz z niezbędnymi dokumentami do PZMWiNW.

Rejestrując łódź lub skuter wodny z silnikiem powyżej 75 kW w PZMWiNW musimy się liczyć z koniecznością przeprowadzania dodatkowo płatnych przeglądów okresowych (ich częstotliwość ustala się w oparciu o stan i rocznik łodzi / skutera). Do takich przeglądów nie zobowiązuje nas natomiast rejestracja łodzi / skutera w PZŻ.

Jeżeli nie mamy czasu na formalności to całą procedurę rejestracji łącznie z pierwszym przeglądem ( łodzie i skutery powyżej 75 KW)  w  PZMWiNW przeprowadzi za nas Inspektor Nadzoru Technicznego.

Przerejestrowanie skutera wodnego

W przypadku zakupu skutera, który wcześniej był już zarejestrowany (skuter zmienia właściciela) – należy również zwrócić się do wybranego podmiotu o dokonanie wpisu w rejestrze. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć: dokument potwierdzający nabycie własności (lub współwłasności) skutera wodnego oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela (ewentualnie pełnomocnictwo) i potwierdzenie wniesienia stosownych opłat rejestracyjnych. Jeżeli skuter był wcześniej zarejestrowany w jednym z podmiotów (PZŻ lub PZMiNW), a my chcemy zarejestrować go w innym – należy wcześniej złożyć wniosek o wyrejestrowanie skutera.

Koszty rejestracji skutera wodnego

Koszty rejestracji skutera wodnego wynoszą około 60 zł. W zależności od wybranego podmiotu prowadzącego rejestr – rejestracji skutera wodnego można dokonać od ręki (wraz z wydaniem dowodu rejestracyjnego) lub po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty będziemy musieli poczekać na dowód rejestracyjny (najczęściej od 2 do 4 tygodni).

Należy również pamiętać o naklejeniu nadanych numerów rejestracyjnych na burcie naszej jednostki. W przypadku rejestracji łodzi lub skutera wodnego w PZMWiNW takie numery możemy nabyć przy rejestracji  za dodatkową opłatą.

Planowana zmiana przepisów – 1 sierpnia 2020

Na 1 sierpnia 2020 roku zaplanowano wejście w życie nowych regulacji dotyczących rejestracji jachtów morskich (w tym również skuterów wodnych!). Celem zmian ma być uporządkowanie, uregulowanie i uproszczenie procedur rejestracyjnych – na mocy nowej ustawy wprowadzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających (do długości kadłuba 24 m).

Po wejściu w życie nowych regulacji niezwłocznie je przeanalizujemy i przedstawimy w nowym wpisie najważniejsze zmiany i najistotniejsze informacje.

Czy na skuter wodny trzeba mieć uprawnienia?

Pływanie na skuterze wodnym z silnikiem o mocy powyżej 10 kW (czyli około 13 KM) – wymaga posiadania patentu sternika motorowodnego. Stosowne uprawnienia można uzyskać już od 14. roku życia, po zdaniu z pozytywnym wynikiem dwuczęściowego egzaminu (teoretycznego i praktycznego).

Patent sternika motorowodnego – uprawnienia

Posiadanie patentu sternika motorowodnego to nie tylko możliwość pewnego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami pływania skuterem wodnym, ale również uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowodnych po wodach śródlądowych (bez ograniczeń mocy silnika i długości kadłuba) oraz prowadzenia jachtów motorowodnych o długości kadłuba do 12 metrów (w strefie do 2 Mm od brzegu, w ciągu dnia). W przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia – uprawnienia sternika można realizować na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Ile kosztuje patent sternika motorowodnego?

Zdobycie patentu sternika motorowodnego wymaga przystąpienia do egzaminu który kosztuje 250 zł (łącznie za część teoretyczną i praktyczną). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu należy uiścić opłatę w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego za wydanie dokumentu potwierdzającego nasze uprawnienia – w wysokości 25 zł lub 50 zł (mniej płacą uczniowie i studenci do 26. roku życia).

Przepisy polskiego prawa nie obligują osób, które chcą przystąpić do egzaminu na patent sternika motorowodnego, do wcześniejszego odbycia szkolenia – umożliwiając tym samym podejście do egzaminu “na własną rękę”. Rozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się jednak skorzystanie z odpowiedniego, profesjonalnego kursu, w ramach którego można zdobyć praktyczne umiejętności i niezbędne doświadczenie.

Podsumowanie

Rejestracja skutera wodnego nie jest skomplikowana i najczęściej nie wymaga gromadzenia większej ilości dokumentów. Najważniejsze są: dowód zakupu i dokument potwierdzający tożsamość właściciela, a także potwierdzenie wniesienia stosownej opłaty rejestracyjnej. Obecnie rejestrację skuterów wodnych prowadzi aż cztery podmioty, choć w przeważającej większości rejestracji dokonuje się w PZMWiNW lub PZŻ. Ten stan ma wkrótce ulec zmianie, za sprawą nowych regulacji, które wejdą w życie najprawdopodobniej z dniem 1 sierpnia 2020 roku w celu ujednolicenia przepisów.