Scroll Top

Kurs radiooperatora SRC

Radiooperator SRC

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami każdy jacht morski musi posiadać radio VHF pracujące na tzw. paśmie morskim, służące do komunikacji oraz do wezwania pomocy lub nadania sygnału alarmowego w razie takiej konieczności. Co najmniej jeden członek załogi (nie ma wymogu, by był to kapitan) musi posiadać licencję radiooperatora SRC, żeby odbycie rejsu morskiego było możliwe, jest też ona konieczna do wyczarterowania jachtu. Osoby, które chcą uzyskać taką licencję, zapraszamy na organizowane przez nas w pobliżu Warszawy kursy radiooperatora SRC – szkolenia odbywają się w naszej bazie nad Jeziorem Zegrzyńskim, czyli w Hotelu 500 Zegrze.

Jak wygląda kurs radiooperatora SRC?

Prowadzone przez nas szkolenia na Zalewie Zegrzyńskim składają się z bloku teoretycznego oraz praktycznych zajęć na symulatorach autentycznych radiostacjach specjalnie przystosowanych do wykorzystania w trakcie szkoleń . Kurs na radiooperatora SRC VHF prowadzony przez naszych specjalistów przygotowuje do zdania egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uzyskany certyfikat jest wydawany bezterminowo i honorowany na wodach międzynarodowych. Uprawnia on do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1.

Program kursu na radiooperatora SRC

Kurs radiooperatora SRC prowadzimy w taki sposób, by przekazać uczestnikom wszystkie niezbędne wiadomości teoretyczne oraz zapoznać w praktyce z obsługą radiostacji używanych na jachtach morskich. W związku z tym program obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z:

  • rodzajami łączności VHF w paśmie morskim,
  • typami stosowanych urządzeń,
  • częstotliwościami, kanałami oraz procedurami obowiązującymi w trakcie komunikacji radiowej na akwenach morskich,
  • charakterystyką systemu GMDSS ze szczególnym uwzględnieniem łączności w sytuacji niebezpieczeństwa, a także współpracy z SAR, odbierania morskich komunikatów pogodowych nadawanych przez MSI i informacji dotyczących bezpieczeństwa żeglugi,
  • elektronicznymi systemami lokalizacji i alarmowania (transponder SART, radiopławy EPIRB, system AIS),
  • operacyjnymi procedurami wykorzystywanymi zarówno podczas rutynowej komunikacji, jak i w łączności priorytetowej (DISTRESS, URGENCY, SAFETY).

Kto może przystąpić do kursu?

Kurs SRC jest przeznaczony dla każdego, kto chce zdobyć certyfikat radiooperatora krótkiego zasięgu. Dla osób zdających egzamin w UKE wymagane jest ukończenie 15 roku życia, certyfikaty wydawane przez Royal Yachting Association (RYA) są możliwe do zdobycia po ukończeniu 16 roku życia. Co ważne, sam kurs można ukończyć wcześniej, a egzamin zdawać dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku.

Ile trwa kurs?

Organizowane przez nas w pobliżu Warszawy kursy radiooperatorów SRC są zasadniczo jednodniowe, choć w razie konieczności istnieje możliwość rozbicia kursu na większą liczbę spotkań. W tej sprawie prosimy o uprzedni kontakt.

Cena szkolenia radiooperatora SRC

Aktualna cena szkolenia SRC w naszym ośrodku pod Warszawą wynosi 550 zł, trzeba jednak pamiętać również o konieczności uregulowania opłaty za egzamin w UKE (100 zł) oraz za wydanie certyfikatu (25 zł). W razie konieczności zdawania egzaminu poprawkowego również należy za niego zapłacić – w tym przypadku cena wynosi 50 zł.

Zapisz się na kurs

Czerwiec 2020

 Szkolenie Egzamin
 Niedziela,   14.06.2020 Do ustalenia w UKE
 Niedziela,    28.06.2020 Do ustalenia w UKE

Lipiec 2020

 Szkolenie Egzamin
Niedziela   12.07.2020 Do ustalenia w UKE
Niedziela    26.07.2020 Do ustalenia w UKE

Sierpień 2020

 Szkolenie Egzamin
Niedziela,    09.08.2020 Do ustalenia w UKE
Niedziela,   23.08.2020 Do ustalenia w UKE
Baner Superboat