Scroll Top

Kurs na morskiego sternika motorowodnego

Motorowodny sternik morski

Kurs na motorowodnego sternika morskiego jest przeznaczony dla tych motorowodniaków, którym marzy się samodzielne prowadzenie dużego jachtu motorowego po wodach morskich. Pozwala zdobyć wiedzę przygotowującą do bezpiecznego wykonywania manewrów w porcie oraz do samodzielnego pływania po otwartym morzu jachtami motorowymi o długości kadłuba do 18 metrów bez ograniczeń mocy silnika.

Jak wygląda kurs na morskiego sternika motorowodnego?

Nasze szkolenia prowadzimy niedaleko Warszawy – bazą jest Hotel 500 Zegrze na Zalewie Zegrzyńskim. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczne szkolenie na wodzie odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, która dba o to, by przekazać uczestnikom wszystkie potrzebne informacje. Zapewniamy potrzebne materiały szkoleniowe oraz sprzęt, dzięki czemu uczestnicy mogą w pełni skupić się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności wymaganych w trakcie egzaminu.

Program kursu na morskiego sternika motorowodnego

Szkolenie na morskiego sternika motorowodnego jest podzielone na dwie główne części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy zapoznają się przede wszystkim z aktualnymi przepisami morskimi, podstawami budowy jachtów motorowych, zasadami bezpieczeństwa oraz elementami locji, nawigacji i meteorologii. Oprócz tego w programie szkolenia na morskiego sternika motorowodnego znajdują się zagadnienia z zakresu sygnalizacji i łączności, planowania rejsu, ratownictwa i ochrony wód.

Część praktyczna obejmuje gruntowne, zaawansowane szkolenie w zakresie bezpiecznego manewrowania jachtem motorowym w trakcie wykonywania różnego typu manewrów, jak również zasady kierowania załogą, wydawania komend i egzekwowania wykonania wydanych poleceń.

Kto może przystąpić do szkolenia na morskiego sternika motorowodnego?

Do uczestnictwa w kursie na morskiego sternika motorowodnego niezbędne jest spełnienie wszystkich poniższych wymagań:

  • ukończenie 18 roku życia,
  • odbycie po wodach morskich przynajmniej dwóch rejsów, których łączny czas wynosi minimum 200 godzin żeglugi,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w wymaganym zakresie.

Co ważne, do udziału w szkoleniu na morskiego sternika motorowodnego nie jest konieczne posiadanie jakichkolwiek uprawnień ani patentów motorowodnych!

Ile trwa kurs?

Kurs na morskiego sternika motorowodnego prowadzony w naszym ośrodku nad Zegrzem trwa 2 dni i jest zakończony egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Dzięki temu patent motorowodnego sternika morskiego można uzyskać już w ciągu jednego weekendu. Jeżeli zachodzi potrzeba zorganizowania szkolenia na indywidualnych warunkach, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt.

Cena szkolenia na morskiego sternika motorowodnego

W bieżącym sezonie koszt uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w naszej siedzibie nad Jeziorem Zegrzyńskim wynosi 2500 zł. Do tej kwoty należy również doliczyć obowiązkową opłatę za wydanie patentu motorowodnego sternika morskiego (50 zł) i koszty przeprowadzenia egzaminu (350 zł). Uczniowie oraz studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia i posiadają ważną legitymację, mogą uzyskać zniżkę w wysokości 50% na opłatę egzaminacyjną i opłatę za wydanie patentu.

Zapisz się na kurs

Baner Superboat