Scroll Top

Patent – Motorowodny Sternik Morski

Patent sternika morskiego – nasze kursy

Patent sternika morskiego jest wymagany od każdej osoby, która chce uprawiać turystykę wodną w formie motorowodniactwa na wodach śródlądowych oraz morskich na jachtach bez ograniczeń mocy silnika. Motorowodniaków zainteresowanych uzyskaniem takiego patentu zapraszamy na szkolenia przygotowujące do państwowego egzaminu na sternika morskiego. Kursy te organizujemy niedaleko Warszawy, w Hotelu 500 Zegrze nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu na patent sternika morskiego?

Osoby, które chcą zdawać egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego, muszą spełniać następujące wymogi:

  • mieć ukończone 18 lat życia,
  • odbyć po wodach morskich nie mniej niż 2 rejsy o łącznym czasie trwania nie krótszym niż 200 godzin żeglugi (wliczany jest czas zarówno na żaglach, jak i na motorze),
  • zdać egzamin w wymaganym zakresie wiadomości oraz umiejętności.

Osoby, które zdobyły uprawnienia do kierowania okrętami lub statkami w żegludze morskiej w Marynarce Wojennej, Straży Granicznej, Marynarce Handlowej, służbach ratowniczych SAR albo rybołówstwie morskim mogą uzyskać patent morskiego sternika motorowodnego, o ile spełnią wymagania co do liczby rejsów oraz czasu żeglugi.

Do czego uprawnia patent sternika morskiego?

Posiadacz patentu na motorowodnego sternika morskiego ma prawo do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba nie przekraczającej 18 m po wodach morskich.

W obu wymienionych przypadkach patent sternika morskiego ma uprawnienia do prowadzenia jachtu o dowolnej mocy silnika. Ponadto, jeśli posiadacz patentu na motorowodnego sternika morskiego posiada również przynajmniej patent żeglarza jachtowego, nabywa automatycznie uprawnienia jachtowego sternika morskiego, czyli prawo do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych oraz jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 metrów po wodach morskich.

Co będzie Ci potrzebne, aby przystąpić do zdawania egzaminu na patent sternika morskiego?

Aby przystąpić do egzaminu na patent sternika morskiego należy spełniać wymagania formalne opisane powyżej, a także wnieść wymaganą opłatę egzaminacyjną. Cena egzaminu wynosi 350 zł, przy czym dla uczniów oraz studentów do 26 roku życia przysługuje na podstawie ważnej legitymacji zniżka 50%.

Jak wygląda egzamin na sternika morskiego?

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Aby zdać egzamin należy uzyskać pozytywny wynik z obu części, przy czym żadnej z nich nie można powtarzać. Teoria obejmuje test składający się z 75 zamkniętych pytań (jednokrotnego wyboru) i zadania nawigacyjnego. Aby zaliczyć tę część egzaminu trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 65 pytań i prawidłowo rozwiązać zadanie nawigacyjne. Czas trwania części teoretycznej to maksymalnie 120 minut.

Część praktyczna egzaminu na patent sternika morskiego motorowodnego odbywa się na jachcie motorowym z silnikiem o mocy powyżej 60 kW przy wietrze nie silniejszym niż 6 st. w skali Beauforta, na akwenie manewrowym albo w porcie, gdzie są dostępne sprawne urządzenia cumownicze. Aby zaliczyć tę część należy prawidłowo wykonać wszystkie zadania wskazane przez egzaminatora, przy czym dopuszczalne jest jednokrotne powtórzenie nieprawidłowo wykonanego elementu.

Kto wydaje patent sternika morskiego?

Patent na motorowodnego sternika morskiego jest wydawany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego z siedzibą w Warszawie.

Ile kosztuje patent sternika morskiego?

Cena za wydanie patentu motorowodnego sternika morskiego wynosi 50 zł, natomiast koszty przeprowadzenia egzaminu to na chwilę obecną 350 zł. Dla uczniów i studentów do 26 roku życia na obie te opłaty przysługuje zniżka w wysokości 50% na podstawie ważnej legitymacji. Należy także pamiętać o kosztach kursu na patent sternika morskiego, przeprowadzanego w naszej siedzibie nad Jeziorem Zegrzyńskim w Hotelu 500 Zegrze. W obecnym sezonie cena wynosi 2500 zł.

Zapisz się na kurs

Wrzesień 2022

Sternik Motorowodny – Szkolenie Egzamin  Miejsce
Sobota – Niedziela,    10-11.09.2022 Niedziela, 11.09.2022 Hotel 500, Zegrze
Baner Superboat