Scroll Top

Licencja na holowanie statków powietrznych

Holowanie statków powietrznych

Holowanie za łodzią motorową obiektów unoszących się nad lustrem wody wymaga posiadania licencji na holowanie statków powietrznych. Uzyskanie jej nie jest trudne ani czasochłonne, niemniej jednak wymaga odpowiedniego doświadczenia oraz przeszkolenia. Dla osób, które chcą taką licencję uzyskać, prowadzimy szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu na licencję holowania statków powietrznych w naszej siedzibie niedaleko Warszawy – w Hotelu 500 Zegrze nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych?

Osoby chcące zdawać egzamin na licencję holowania statków powietrznych muszą spełniać następujące kryteria:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać patent sternika motorowodnego lub wyższy.

Do czego uprawnia licencja na holowanie statków powietrznych?

Osoba posiadająca licencję na holowanie statków powietrznych może holować statki powietrzne za jednostką pływającą.

Co będzie Ci potrzebne, aby przystąpić do zdawania egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych?

Od kandydatów chcących przystąpić do egzaminu wymagane jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych opisanych powyżej, a także uregulowanie opłaty egzaminacyjnej w kwocie 250 zł (125 zł dla uczniów i studentów do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji).

Jak wygląda egzamin na licencje na holowanie statków powietrznych?

Egzamin na licencję holowania statków powietrznych przeprowadzany jest w dwóch etapach – teoretycznym i praktycznym. W części teoretycznej kandydat musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na 20 z 25 pytań testowych (są to pytania zamknięte, jednokrotnego wyboru) w czasie nie przekraczającym 30 minut.

Część praktyczna jest przeprowadzana na jachcie motorowym, który może holować statki powietrzne, przy wietrze nie silniejszym niż 4 st. w skali Beauforta i na akwenie manewrowym, na którym jest dostępny pomost pozwalający wykonać wszystkie zadania egzaminacyjne.

Aby zdać egzamin należy uzyskać wynik pozytywny z obu części, przy czym w części praktycznej dopuszcza się możliwość jednokrotnego powtórzenia nieprawidłowo wykonanego elementu.

Kto wydaje licencje na holowanie statków powietrznych?

Licencję na holowanie statków powietrznych wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, który ma siedzibę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40.

Ile kosztuje licencja na holowanie statków powietrznych?

Na łączną cenę uzyskania licencji na holowanie statków powietrznych składa się koszt wydania dokumentu przez PZMiNW (50 zł), opłata egzaminacyjna (250 zł) oraz koszt szkolenia (na chwilę obecną wynosi on 1500 zł). Uczniom oraz studentom do 26 roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50% na opłatę egzaminacyjną oraz koszty wydania licencji.

Zapisz się na kurs

Baner Superboat