Scroll Top

Licencja na holowanie narciarza wodnego

Licencja na holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających (narciarz wodny)

Holowanie narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego za łodzią motorową wymaga posiadania odpowiedniej licencji, wydawanej przez organy administracji państwowej. W pobliżu Warszawy, nad Jeziorem Zegrzyńskim prowadzimy szkolenia przygotowujące do zdania egzaminu na holowanie narciarza wodnego – zapraszamy do naszej bazy, którą jest Hotel 500 Zegrze!

Jakie są wymagania, aby przystąpić do egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego?

Od osób, które chcą uzyskać licencję na holowanie narciarza wodnego, przepisy wymagają spełnienia następujących warunków:

  • należy mieć ukończony 18 rok życia,
  • należy posiadać przynajmniej patent sternika motorowodnego,
  • należy zdać egzamin w zakresie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych wymaganych do uzyskania licencji holowania narciarza wodnego.

Do czego uprawnia licencja na holowanie narciarza wodnego?

Zdobycie licencji na holowanie narciarza wodnego umożliwia legalne holowanie narciarzy wodnych oraz przeznaczonych do tego obiektów pływających, które służą do uprawiania sportu lub rekreacji (z wyłączeniem jachtów żaglowych oraz jachtów motorowych).

Co będzie Ci potrzebne, aby przystąpić do zdawania egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego?

Holowanie narciarza wiąże się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności zarówno za bezpieczeństwo i życie osoby holowanej, jak też pozostałych użytkowników danego akwenu. Z tego względu prowadzone przez nas szkolenia obejmują szerokie spektrum wiedzy dotyczącej sprzętu, zachowania oraz przestrzegania obowiązujących na wodzie procedur i przepisów odnoszących się do holowania narciarza wodnego.

Naszym kursantom przekazujemy również zasady holowania narciarza wodnego i uczymy wielu praktycznych umiejętności oraz właściwego zachowania w sytuacjach trudnych lub niebezpiecznych. Szkolenie znacznie zwiększa szanse pozytywnego zdania egzaminu.

Podchodzić do egzaminu na licencję na holowanie narciarza wodnego mogą te osoby, które spełniają wymogi formalne oraz wniosły opłatę egzaminacyjną. Cena egzaminu wynosi 250 zł – dla uczniów i studentów do 26 roku życia przysługuje zniżka 50%.

Jak wygląda egzamin na licencję na holowanie narciarza wodnego?

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Teoria obejmuje 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby móc się ubiegać o licencję na holowanie narciarza wodnego, niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu części – dopiero wtedy osoba egzaminowana otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu, niezbędne do wygenerowania wniosku o wydanie licencji.

Kto wydaje licencję na holowanie narciarza wodnego?

Licencja na holowanie narciarza wodnego i statków powietrznych wydawana jest przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 40.

Ile kosztuje licencja na holowanie narciarza wodnego?

Jeśli chodzi o koszty, to cena wydania licencji na holowanie narciarza wodnego dla dorosłej osoby wynosi obecnie 50 zł. Ponadto należy pamiętać o kosztach egzaminu, wynoszących 250 zł. Uczniowie i studenci do 26 roku życia są uprawnieni do zniżki w wysokości 50% na obie te opłaty (wydanie dokumentu oraz opłata egzaminacyjna). Koszty samego szkolenia także trzeba wziąć pod uwagę – aktualna cena to 450 zł.

Zapisz się na kurs

Czerwiec 2023

Sternik Motorowodny – Szkolenie Egzamin  Miejsce
Sobota – Niedziela,    03.06.2023 Niedziela, 03.06.2023 Hotel 500, Zegrze
Sobota – Niedziela,    17.06.2023 Niedziela, 17.06.2023 Hotel 500, Zegrze
Baner Superboat