Scroll Top

Egzaminy

Patent Motorowodny i Licencja

są dokumentami Państwowymi i zostaną wydane po pozytywnym zdaniu egzaminu.
Egzaminy są organizowane przez Klub Motorowodny SuperBoat w niedzielę w Hotelu 500 nad Zalewem Zegrzyńskim.

Koszt Egzaminu:
250 zł

Patent Sternika Motorowodnego

250 zł

Licencja na Holowanie Narciarza Wodnego

Wydanie dokumentu:
50 zł / 25 zł

Patent Sternika Motorowodnego

50 zł / 25 zł

Licencja na Holowanie Narciarza Wodnego

Opłata za wydanie dokumentu dokonywana  w PZMWiNW

Wydanie patentu po zdanym egzaminie :

Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek (wygeneruj wniosek) a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura:

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

ul. Nowogrodzka 40, 00-691 Warszawa

z następującymi załącznikami:

  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego TUTAJ
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję  ( bezpośrednio do PZMiNW  w wysokości 50 zl lub 25 zl )

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokoœci 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).

Wzór poprawnie wygenerowanego wniosku