Jak zorganizować transport łodzi motorowych?

lodzie-motorowe-2

Transport motorówki może być sporym wyzwaniem dla motorowodniaka (szczególnie początkującego), ale z drugiej strony nie jest to aż tak trudne zadanie, by nie można go było wykonać samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo istotnych sprawach i właściwie się do transportu łodzi przygotować, aby uniknąć ewentualnych zaskoczeń i w bezpieczny sposób dowieźć nasz jacht motorowy na miejsce. Poniżej opisujemy, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami transportować łódź motorową oraz na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie przewożenia motorówki.

Przygotowanie łodzi do transportu

To pierwszy etap prac związanych z przewożeniem motorówki i choć zwykle jest czasochłonny, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno transportowanej łodzi, jak i wiozącego ją motorowodniaka. Przygotowania warto zacząć od wyniesienia z wnętrza łodzi wszystkich rzeczy, które dadzą się stamtąd zabrać i których zdjęcie, odkręcenie lub demontaż jest dozwolone przez producenta danej łodzi.

Dzięki temu łódź po załadowaniu na przyczepę i przypięciu do niej będzie obciążać platformę przewozową równomiernie, co przełoży się na mniejsze utrudnienia podczas jazdy oraz zapobiegnie utracie stabilności przez przyczepę.

Jak transportować łódź motorową?

Jak zabezpieczyć łódź w transporcie?

Stabilne przymocowanie łodzi do przyczepy to podstawa – motorówka powinna być umieszczona na w taki sposób, by jej ciężar rozkładał się równomiernie i nie przeciążał przedniej lub tylnej części przyczepy. Należy dopilnować, by kil w całości był oparty na rolkach kilowych, natomiast boczne podpory muszą być dosunięte tak, żeby nie występowały żadne luzy.

Wszystkie elementy, które wystają, powinny zostać we właściwy sposób zabezpieczone (np. przez owinięcie ich), urządzenia elektryczne należy bezwzględnie odłączyć, a całe okablowanie oddzielnie zapakować. Jeżeli łódź ma jakieś luźne elementy, których nie da się zdemontować, koniecznie trzeba je zabezpieczyć w taki sposób, by nie przemieszczały się podczas jazdy. Klapy, drzwi oraz okna należy zamknąć i zadbać o to, aby nie mogły się otworzyć w trakcie transportu.

Samodzielny transport łodzi

Prawidłowo przygotowana do przewożenia motorówka może być przetransportowana samodzielnie, o ile przewożąca osoba dopełni wymaganych przez prawo formalności. Przede wszystkim należy więc upewnić się, jakie są aktualne regulacje prawne w zakresie transportu łodzi motorowych o określonych parametrach i w danych warunkach.

Warto pamiętać, że każda osoba posiadająca prawo jazdy kat. B jest uprawniona do poruszania się zestawem auto + przyczepa, o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Posiadacz prawa jazdy kat. B. może również prowadzić zespół pojazdów (samochód + przyczepa lekka), jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita danego zespołu nie jest wyższa, niż 4250 kg, a łączna jego długość nie przekracza 18,75 metra.

Posiadacze prawa jazdy kat. B+E mogą prowadzić zestawy pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton, przy czym masa przyczepy nie może być wyższa niż 3,5 tony.

Transport motorówki

Transport – firma transportowa

Jeżeli z jakichś powodów nie mamy możliwości albo czasu, by przetransportować motorówkę we własnym zakresie, można zlecić to zadanie zewnętrznej firmie transportowej. Znalezienie przewoźnika nie powinno stanowić żadnego problemu, ponieważ firm zajmujących się tego rodzaju działalnością jest obecnie na rynku naprawdę wiele. Zlecenie transportu jachtu motorowego profesjonalnemu przewoźnikowi to bardzo wygodne rozwiązanie, aby jednak mogło zostać zrealizowane, konieczne jest podanie przewoźnikowi wszystkich niezbędnych informacji.

Przede wszystkim trzeba wybrać rodzaj transportu – drogowy czy wodny (ta druga opcja nie zawsze jest możliwa do wykonania) oraz dostarczyć przewoźnikowi wymagane dokumenty. W przypadku transportu drogą wodną niezbędne będzie przekazanie dokumentów upoważniających do pływania i poinformowanie firmy transportowej co do ubezpieczenia łodzi, ważności atestu oraz wyposażenia w niezbędne środki ratunkowe i narzędzia nawigacyjne. W transporcie drogowym należy zadbać o zlecenie transportowe, może się też okazać niezbędne dostarczenie przewoźnikowi aktu własności łodzi w zależności od tego, w których krajach będzie się odbywał transport.

Na co zwracać uwagę przy transporcie?

Jedną z podstawowych spraw, o których koniecznie trzeba pamiętać, jest właściwe dobranie przyczepy do typu, wagi oraz kształtu dna naszej łodzi. Od tej decyzji zależy bezpieczeństwo w trakcie przewożenia łodzi – zarówno samej łodzi, jak i kierowcy samochodu, jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Równie istotne jest, by zwrócić uwagę na to, czy do przetransportowania naszego jachtu motorowego drogą lądową nie będzie potrzebne dodatkowe, specjalne zezwolenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego nie wymaga dodatkowych zezwoleń prowadzenie zestawu pojazdów o szerokości do 3 m (z zastrzeżeniem, że szerokość pojazdu wynosi nie więcej, niż 2,5 m), z ładunkiem ułożonym na środku w taki sposób, by nie wystawał z żadnej strony na więcej niż 23 cm. Z tyłu ładunek może wystawać na maksymalnie 2 metry i musi być oznaczony czerwoną chorągiewką o wymiarach 50×50 cm (w warunkach niedostatecznej widoczności musi to być czerwone światło oraz czerwone światło odblaskowe).

Kolejna sprawa, o której łatwo zapomnieć, to konieczność korzystania z systemu ViaTOLL w przypadku, gdy łączna dopuszczalna masa całkowita prowadzonego zestawu pojazdów przekracza 3,5 tony.

Ostatnia kwestia, o którą bezwzględnie należy zadbać transportując łódź motorową, to ostrożna jazda z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze i do rodzaju, wagi oraz gabarytów ładunku znajdującego się na przyczepie za naszym samochodem. Rozwaga i zdrowy rozsądek to cechy ważne zarówno dla dobrego kierowcy, jak i dla dobrego motorowodniaka – a zatem szerokiej drogi!