Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego?

Przygotowanie do jazdy motorówką

Legalne pływanie motorówką bądź skuterem wodnym po polskich wodach jest możliwe po zdobyciu odpowiednich uprawnień, czyli patentu sternika motorowodnego. Aby uzyskać to podstawowe “prawo jazdy” na motorówkę, konieczne jest zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz pozytywne zaliczenie testu, jakim jest egzamin na sternika motorowodnego. Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowodnego, do czego uprawnia, czy jest trudny i jakich pytań można się spodziewać? O tym wszystkim piszemy poniżej. Zapraszamy do lektury!

Kto może uzyskać uprawnienia sternika motorowodnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kurs na sternika motorowodnego jest dostępny dla każdej osoby, która ukończyła 14 rok życia. Od osób niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Górnego ograniczenia wiekowego nie ma. Warto mieć na uwadze, że przepisy nie obligują nikogo do udziału w kursie na sternika motorowodnego i ukończenie takiego szkolenia nie jest wymagane przez prawo, niemniej jednak gorąco zachęcamy do odbycia dedykowanego kursu – zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dlatego, że dzięki temu można się lepiej przygotować do egzaminu pod kątem praktycznym. Żadna liczba przeczytanych książek nie zastąpi kilku czy kilkunastu godzin praktyki motorowodnej z instruktorem na wodzie.

Do czego uprawnia patent sternika motorowodnego?

Posiadacz patentu sternika motorowodnego jest uprawniony do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika ani długości kadłuba. Uprawnienie to obejmuje również skutery wodne. Ponadto patent sternika motorowodnego pozwala prowadzić jachty motorowe o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych, a także po pozostałych wodach morskich, ale wyłącznie w dzień i w strefie do 2 mil morskich od brzegu.

Dla osób poniżej 16. roku życia uprawnienia powyższe są ograniczone do prowadzenia jachtów motorowych o mocy silnika nieprzekraczającej 60kW.

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego – część teoretyczna

W trakcie części teoretycznej osoba egzaminowana musi rozwiązać test jednokrotnego wyboru, składający się łącznie z 75 pytań zamkniętych. Co istotne, za wynik pozytywny uznawane jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 65 pytań, czyli ponad 86%. Maksymalny czas na rozwiązanie testu to 90 minut.

Zakres tematyczny pytań, jakie mogą się pojawić w części teoretycznej, obejmuje m.in. przepisy prawa, podstawy budowy jachtów motorowych, ratownictwo wodne, locję, meteorologię i nawigację.

Jak wygląda egzamin na sternika motorowodnego – część praktyczna

Podczas części praktycznej osoba egzaminowana musi wykonać wskazany przez komisję egzaminacyjną zestaw manewrów, prowadząc jacht motorowy wyposażony w silnik pozwalający na pływanie w ślizgu. Akwen, na którym odbywa się egzamin, powinien być wyposażony w pomost umożliwiający zacumowanie łodzi, a sama łódź powinna być wyposażona we wszelkie niezbędne instalacje, które mogą zostać wykorzystane w trakcie egzaminu. Podczas części praktycznej dopuszcza się jednorazowe powtórzenie nieprawidłowo wykonanego elementu.

Podczas części praktycznej poza manewrowaniem są także weryfikowane inne umiejętności osoby egzaminowanej – przede wszystkim kierowanie załogą, wydawanie komend, wykonywanie podstawowych prac bosmańskich oraz praca w charakterze członka załogi.

Jakie pytania mogą się pojawić na egzaminie?

Nie istnieje żadna zamknięta baza pytań, jakie wykorzystuje się na egzaminie na patent sternika motorowodnego. Ponieważ jednak zakres tematyczny egzaminu jest względnie ograniczony (o czym pisaliśmy powyżej), w internecie można znaleźć wiele przykładowych pytań lub nawet testowych zestawów egzaminacyjnych online. Skorzystanie z tego typu pomocy może być przydatne zwłaszcza dla tych osób, które chcą zweryfikować posiadaną wiedzę. Warto pamiętać, że podchodząc do egzaminu państwowego otrzymuje się do rozwiązania test w formie papierowej!

Czy egzamin na sternika motorowodnego jest trudny?

To jedno z najczęściej zadawanych w internecie pytań przez osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do pływania łodzią motorową. Nie istnieje na to pytanie żadna wiążąca, uniwersalna odpowiedź – na pewno jednak możemy powiedzieć, bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, że im lepiej przygotowany jest dany kursant, tym ma większą szansę na pozytywny wynik. Egzamin na patent sternika motorowodnego nie powinien stanowić żadnego problemu dla kogoś, kto się do niego odpowiednio przygotuje zarówno pod kątem teoretycznym, jak i pod względem umiejętności praktycznych.

Podsumowanie

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami przygotowującymi do uzyskania patentu sternika motorowodnego zapraszamy do skontaktowania się z nami i wzięcia udziału w organizowanych przez nas kursach. Zapewniamy najbardziej komfortowe warunki szkoleń i gruntowne, kompleksowe przygotowanie do egzaminu, dzięki czemu to właśnie wśród naszych kursantów jest największy odsetek tych, którzy z powodzeniem zdają państwowy egzamin na sternika motorowodnego.