Scroll Top

Ubezpieczenie łodzi motorowej

lodzie-motorowe-23

Ubezpieczenie łodzi motorowych jest w Polsce dobrowolne, podobnie jak ubezpieczenie jachtu czy jakiegokolwiek innego statku. Coraz więcej ludzi decyduje się jednak na ubezpieczenie motorówki. Odpowiednio skonstruowane polisy, dopasowane do naszych potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych, mogą okazać się zbawienne m.in. w razie wypadku na wodzie (lub poza nią, np. podczas transportu łodzi motorowej, jej wodowania lub slipowania), kradzieży (całej motorówki lub jej elementów) oraz szkód spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Gdzie ubezpieczyć łódkę i jakie rodzaje ubezpieczeń mamy do wyboru?

Gdzie ubezpieczyć łódź motorową?

Jak już wspomniano we wstępie, ubezpieczenie motorówki jest nieobowiązkowe. Biorąc jednak pod uwagę postępującą popularyzację tej formy rekreacji oraz rosnącą liczbę właścicieli łodzi motorowych, a co za tym idzie – stale zwiększający się ruch na wodach, warto zadbać o takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie motorówek, jachtów i innych statków znajduje się w ofercie największych towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Warta i Allianz. Zainteresowani mogą również znaleźć firmy ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach jachtów i innych statków, np. Pantaenius, Gothaer (firma oferuje ubezpieczenia obowiązujące na terytorium Polski), czy Yacht-Pool (firma oferuje ubezpieczenia działające w wybranych krajach lub na całym świecie). W zależności od naszych potrzeb – możemy skorzystać ze standardowych polis i ich wariantów lub umówić się z agentem ubezpieczeniowym i zlecić skonstruowanie ubezpieczenia maksymalnie dopasowanego do naszych oczekiwań.

Polisy ubezpieczeniowe łodzi motorowych – rodzaje

Ubezpieczenia są dostępne w wielu różnych odsłonach, rodzajach i wariantach. Część z nich ma charakter uniwersalny – to standardowe polisy, odpowiadające na potrzeby większości amatorów wodnej rekreacji na łodziach motorowych. Inne mogą być indywidualnie dopasowywane do naszych potrzeb i oczekiwań, dowolnie rozszerzane / rozbudowywane o dodatkowe punkty.

Jakie ubezpieczenie jest nam potrzebne?

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej polisy – odpowiedzmy sobie na pytanie: co chcemy ubezpieczyć i na jaki okres? Przedmiotem ubezpieczenia może być zarówno życie i zdrowie załogi naszego statku oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak i sama łódź oraz jej wyposażenie. Ubezpieczenie może być zawierane jednorazowo lub cyklicznie, na okres kilku miesięcy (np. letniego sezonu) lub na cały rok, a także dotyczyć tylko jednego rejsu. Ponadto polisa może obejmować ubezpieczeniem rekreację motorowodną w różnych strefach, np. wyłącznie na polskich wodach śródlądowych, na Bałtyku, na wodach europejskich itd.

OC? Obowiązkowo!

OC, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej to podstawowe ubezpieczenie wśród polis dedykowanych właścicielom statków. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe podczas eksploatacji łodzi motorowej na rzecz osób trzecich – ich zdrowia, życia oraz mienia. Ubezpieczenie OC w rozszerzonej wersji może obejmować również załogę statku / łodzi motorowej oraz ewentualne szkody wyrządzone przez członków załogi. Jeśli wynajmujemy łódź – dobrym rozwiązaniem będzie tzw. OC skipperów. To polisa dedykowana osobie podejmującej najważniejsze decyzje na pokładzie łodzi, pełniące rolę kapitana statku. OC będzie chroniło szypera zarówno przed roszczeniami osób trzecich, które mogły doznać szkód podczas wyprawy, jak i przed roszczeniami właścicieli wynajmowanej łodzi.

Ubezpieczenie CASCO łodzi

Polisa typu CASCO to szeroki zakres ochrony łodzi, który, w zależności od wariantu, może stanowić kompleksowe ubezpieczenie naszej łodzi motorowej przed: siłami natury (sztormami, burzami piorunami, gradem), wypadkami, kolizjami i awariami (oraz wynikającymi z nich kosztami związanymi z naprawą), uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, zatonięciami i wpłynięciem na mieliznę, pożarami i eksplozjami, a także kradzieżami, włamaniami i zniszczeniami (aktami wandalizmu). Suma ubezpieczenia, czyli kwota, którą wypłaci nam ubezpieczyciel w sytuacji całkowitej utraty łodzi (w wyniki jej kradzieży lub utonięcia), zależy m.in. od wartości łodzi, mocy jej silnika, a także rejonu, w którym jest użytkowana i zimowana. Wysokość składki będzie zależeć od sumy ubezpieczenia, ale również sposobu eksploatacji łodzi – statki przeznaczone do zawodów sportowych czy czarterów podlegają najczęściej wyższemu ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie NNW załogi statku

NNW, czyli ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to polisa obejmująca ubezpieczeniem zdrowie i życie osób przebywających na statku. W zależności od wariantu – NNW może dotyczyć wyłącznie właściciela łodzi, wszystkich członków załogi statku lub wszystkich osób przebywających na statku (również w charakterze gości). Wysokość składki NNW zależy od sumy ubezpieczenia, którą ustalimy z agentem ubezpieczeniowym. Bardzo często polisa NNW jest sprzedawana w korzystnych pakietach – z ubezpieczeniem OC i CASCO łodzi.

Podsumowanie

Ubezpieczenie łodzi motorowej w Polsce jest nieobowiązkowe. Jednak zdroworozsądkowe podejście do życia oraz sportu i rekreacji realizowanych na wodach śródlądowych i morskich sprawia, że zdecydowana większość właścicieli łodzi motorowych decyduje się na ubezpieczenie. Polisy ubezpieczeniowe skrojone na miarę naszych potrzeb i oczekiwań pozwalają cieszyć się sezonem na wodzie, bez większych obaw. W zależności bowiem od wariantu ubezpieczenia – ubezpieczyciel pokryje zarówno koszty ewentualnych napraw / usunięcia awarii, jak i całkowitej utraty łodzi w wyniku kradzieży czy utonięcia.