Ślizg motorówką – jak wejść w ślizg motorówką?

Szkolenie z jazdy na skuterze wodnym

Nie ma chyba motorowodniaka, który nie lubi szybkości – nawet najbardziej rozsądni sternicy marzą o tym, by choć raz popłynąć w ślizgu, poruszając się z prędkością, która sprawi, że świat poza motorówką stanie się tylko rozmazaną plamą kształtów znikających błyskawicznie za rufą. I choć na pozór pływanie w ślizgu z dużymi prędkościami wydaje się być banalnie proste, to aby robić to bezpiecznie i komfortowo, potrzebna jest określona wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne, które można zdobyć w trakcie odpowiednich szkoleń i kursów motorowodnych.

Ślizg motorówki – podstawowe informacje

Najogólniej rzecz biorąc ze ślizgiem mamy do czynienia wtedy, gdy motorówka przestaje poruszać się po wodzie z zanurzonym kadłubem na całej jego długości, a zaczyna „prześlizgiwać się” po powierzchni danego akwenu z wysoką prędkością i mając zanurzoną jedynie rufową część kadłuba.

Wśród wielu motorowodniaków istnieje przekonanie, że do wejścia w ślizg wystarczy jedynie wyposażyć swoją motorówkę w wystarczająco potężny silnik, który będzie w stanie uciągnąć łódź wraz z całym dodatkowym obciążeniem (pasażerowie, ładunek itd.). Przekonanie to nie jest pozbawione słuszności, należy jednak mieć na uwadze, że istnieją ograniczenia w zakresie maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika, jaki można zgodnie z przepisami zastosować w danej łodzi. W sporej liczbie przypadków oznacza to, że wprowadzenie motorówki w ślizg może okazać się trudne lub nawet niemożliwe właśnie ze względu na zbyt niski stosunek mocy silnika do łącznej masy łodzi (wliczając w to pasażerów).

Jak wejść w ślizg motorówką – poradnik krok po kroku

Ponieważ każda łódź motorowa ma własną specyfikę i pływa z nieco innym obciążeniem, dokładny moment (prędkość i liczba obrotów na minutę) wejścia w ślizg będzie inny w każdym przypadku. Ogólne zasady osiągania prędkości ślizgowej i poruszania się motorówką w ślizgu są jednak w zasadzie wspólne dla wszystkich typów motorówek ślizgowych. Poniżej opisujemy główne kroki, jakie należy wykonać, aby wejść w ślizg motorówką.

1. Przygotowanie do ślizgu

Po wyjściu na wodę z prędkością dostosowaną do panujących warunków (fala, ruch itd.) i dotarciu do części akwenu pozwalającej na bezpieczne wejście w ślizg, należy poinformować załogę o tym, że zamierzamy rozpocząć przyspieszanie. Bezwzględnie należy dopilnować, aby każdy pasażer łodzi siedział bezpiecznie, miał założony kapok oraz trzymał się dostępnych poręczy, uchwytów itp. Dopiero po upewnieniu się, że wszystkie osoby na naszej motorówce są należycie przygotowane, można rozpocząć przyspieszanie.

2. Przyspieszanie

Samo przyspieszanie należy wykonywać stopniowo, powoli otwierając przepustnicę i jednocześnie zwracając szczególną uwagę na kurs, po jakim porusza się nasza łódź oraz na jej bezpośrednie otoczenie. To o tyle istotne, że w trakcie przyspieszania dziób łodzi unosi się nad powierzchnię wody pod znacznym kątem, ograniczając pole widzenia sternikowi.

3. Wejście w ślizg

Osiągnięcie prędkości ślizgowej łatwo rozpoznać po tym, że w pewnej chwili dziobowa część łodzi zacznie opadać pomimo ciągłego przyrostu prędkości. W chwili, gdy opadanie dzioba nie będzie już dalej postępować, należy nieco przymknąć przepustnicę, aby ustabilizować prędkość łodzi i jednocześnie zredukować zużycie paliwa. Od tej chwili motorówka porusza się w ślizgu.

4. Wyjście ze ślizgu

Aby w bezpieczny sposób wyjść ze ślizgu, należy stopniowo zamykać przepustnicę i zmniejszać prędkość łodzi. W chwili, gdy motorówka porusza się już powoli, za rufą pojawi się fala rufowa, która może zalać motorówkę – aby tego uniknąć, należy na chwilę dodać gazu w chwili, gdy fala dogania łódź.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Wejście w ślizg jest tym łatwiejsze, im korzystniejszy jest przelicznik mocy silnika do masy łodzi. W praktyce oznacza to, że pływanie w ślizgu wymaga, aby na każdy 1 KM mocy silnika przypadało od 10 do 25 kg masy łodzi.

Ważne jest również odpowiednie wytrymowanie motorówki – kąt między wałkiem śruby a linia dna powinien zawierać się w przedziale od około 3 do 5 stopni, aby motorówka po wejściu w ślizg nie kaczkowała oraz by dziób łodzi nie opadał.

Pływanie w ślizgu – zasady bezpieczeństwa

Ponieważ motorówka w ślizgu porusza się z dużą prędkością, zawsze należy pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby nie stanowić zagrożenia dla innych użytkowników danego akwenu ani nie narażać na niebezpieczeństwo własnej załogi. Podstawową zasadą (nie tylko podczas pływania w ślizgu) jest informowanie załogi o każdym planowanym manewrze z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nasi załoganci mogli się odpowiednio przygotować.

Sternik prowadzący łódź motorową w ślizgu powinien również w każdym przypadku upewnić się, że:

  • założył zrywkę bezpieczeństwa, jeśli motorówka jest w nią wyposażona;
  • jeszcze przed wejściem w ślizg wszyscy załoganci stabilnie siedzą na łodzi oraz trzymają się jej tak, by nie wypaść do wody ani nie doznać obrażeń w wyniku nagłego przyspieszenia;
  • wykonanie jakiegokolwiek manewru łodzią motorową znajdującą się w ślizgu nie spowoduje zajechania drogi innej łodzi ani nie doprowadzi do kolizji z inną jednostką pływającą;
  • ma wolną drogę przed wykonaniem każdego zwrotu oraz przed zakończeniem pływania w ślizgu.

Zawsze należy też dostosować bieżącą prędkość poruszania się w ślizgu do panujących na akwenie warunków i natężenia ruchu, a także zachować szczególną uwagę podczas wykonywania skrętów i innych manewrów – szczególnie gwałtownych.