Co grozi za pływanie motorówką bez patentu?

lodzie-motorowe-17

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące uprawiania turystyki wodnej znajdują się w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej liberalizacji. W efekcie wprowadzonych zmian można już legalnie pływać po wodach śródlądowych (jeziora, rzeki) bez posiadania patentu czy licencji, ale jedynie przy zachowaniu określonych ustawowo warunków. Kiedy zatem można w zgodzie z prawem poruszać się po wodzie motorówką bez patentu, jakie uprawnienia motorowodne są wymagane od sterników dużych łodzi motorowych i co grozi za złamanie obowiązujących przepisów?

Jacht motorowy bez patentu – przepisy

Pływanie motorówką bez patentu jest w Polsce zgodne z prawem jedynie w przypadku prowadzenia jednostki o dowolnej długości kadłuba i wyposażonej w silnik o mocy nieprzekraczającej 10 kW (około 13,6 KM). Dopuszczalne jest również legalne poruszanie się i pływanie bez patentu po wodach śródlądowych jachtami motorowymi o mocy silnika do 75 kW, ale wyłącznie wtedy, gdy długość kadłuba takiej jednostki pływającej nie przekracza 13 metrów, a maksymalna prędkość jest konstrukcyjnie ograniczona do 15 km/h (są to tzw. hausboty). W takim przypadku jednak konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego odbycie stosownego szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa na wodzie.

Tak liberalne przepisy motorowodne sprawiają, że turystykę wodną uprawia coraz większa liczba osób. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na każdym szlaku wodnym obowiązują konkretne przepisy, zasady bezpieczeństwa oraz znaki i sygnały żeglugowe, które należy znać, by móc się po danym akwenie bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać – dotyczy to także pływania łodzią motorową niewymagającą posiadania patentu motorowodnego.

Pływanie łądzią bez patentu

Na jaki sprzęt pływający są potrzebne uprawnienia motorowodne?

Każdy jacht motorowy z silnikiem o mocy ponad 10 kW i osiągający prędkość przekraczającą 15 km/h może być legalnie prowadzony wyłącznie przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia na łódź motorową. Podstawowym patentem jest patent sternika motorowodnego, możliwy do zdobycia już od ukończenia 14 roku życia po zdaniu państwowego egzaminu zorganizowanego przez uprawniony do tego podmiot. Co bardzo ważne, do momentu ukończenia 16 roku życia legalnie można prowadzić wyłącznie jachty motorowe o mocy silnika do 60 kW / 80 KM, dopiero sternicy w wieku ponad 16 lat mogą pływać po wodach śródlądowych jachtami motorowymi bez ograniczeń wielkości kadłuba i mocy silnika.

Pływanie skuterem wodnym również wymaga stosownych uprawnień – legalnie poruszać się skuterem może każdy posiadacz patentu sternika motorowodnego albo wyższego. Holowanie za motorówką narciarza wodnego lub statku powietrznego oprócz patentu sternika motorowodnego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Patent sternika motorowodnego – do czego uprawnia?

Zdobycie patentu sternika motorowodnego można bez żadnej przesady uznać za zdobycie podstawowego „prawa jazdy” dla jednostek pływających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ten patent motorowodny pozwala na pływanie po wodach śródlądowych jachtami motorowymi i skuterami wodnymi bez ograniczeń mocy silnika oraz długości kadłuba sternikom, którzy ukończyli 16 rok życia (na posiadaczy patentu w wieku 14-16 lat ustawa o żegludze śródlądowej nakłada wymienione wyżej ograniczenia).

Ponadto uprawnienia sternika motorowodnego umożliwiają pływanie w porze dziennej jachtem motorowym o długości kadłuba do 12 metrów po wewnętrznych wodach morskich oraz po wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu.

Kara za pływanie bez patentu

Pływanie bez patentu motorowodnego – konsekwencje i kary

Pływanie bez patentu motorowodnego w 2020 roku w przypadku przeprowadzenia kontroli przez policję może skutkować nałożeniem surowych sankcji – w zależności od rodzaju przewinienia mogą być one mniej lub bardziej dotkliwe. Na co naraża się osoba, która porusza się po wodzie łodzią motorową bez patentu?

W przypadku stwierdzenia u sternika braku uprawnień na motorówkę policja może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Podobną kwotę zapłaci sternik w wieku 14-16 lat posiadający uprawnienia na łodzie motorowe o mocy silnika ponad 10 kW, ale pływający motorówką z silnikiem o mocy ponad 60 kW.

Holowanie narciarza wodnego lub statku powietrznego bez stosownej licencji to wykroczenie skutkujące nałożeniem mandatu na kwotę od 20 do 500 zł nawet dla posiadaczy patentu sternika motorowodnego.

Policja w trakcie przeprowadzania kontroli zwraca uwagę również na trzeźwość sternika – w przypadku stwierdzenia, że jacht motorowy jest prowadzony przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, konsekwencje mogą być niezwykle surowe: od kary grzywny, przez areszt aż po utratę prawa o prowadzenia pojazdów mechanicznych zarówno na wodzie, jak i w ruchu lądowym. Spowodowanie wypadku na wodzie przez osobę nie posiadającą uprawnień do prowadzenia jachtu motorowego jest traktowane tak samo, jak doprowadzenie do wypadku samochodowego bez prawa jazdy – w świetle obowiązujących w Polsce przepisów jest to przestępstwo karane zgodnie z odpowiednimi zapisami Kodeksu karnego.