Holowanie narciarza

Do czego uprawnia Licencja
na Holowanie Narciarza Wodnego ?
  • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu osoby na nartach wodnych, wakeboardu, wakeskate etc.
  • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.
Licencję na Holowanie mogą uzyskać osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadają patent co najmniej Sternika Motorowodnego oraz zdały egzamin na licencję na holowanie narciarza lub inny obiekt pływający

Szkolenie na Licencję Holowania Narciarza Wodnego składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Szkolenie Teoretyczne i Szkolenie Praktyczne odbywa się tego samego dnia. Termin szkolenia jest indywidualnie ustalany z Osobami zainteresowanymi. Szkolenie odbywa się w grupach 2-3 osobowych.

  • Termin szkolenia: Ustalany Indywidualnie
  • Miejsce szkolenia: Zalew Zegrzyński
  • Koszt: 450 zł
  • Egzamin: W niedzielę