Jak bezpiecznie pływać motorówką?

lodzie-motorowe-17

Na wodzie wyjątkowo łatwo o nieszczęście. Nie bez powodu mówi się, że przygotowania do bezpiecznego rejsu motorówką rozpoczynają się jeszcze na lądzie.

Choć pływanie motorówką bez patentu jest w Polsce w określonych przypadkach (jednostka o dowolnej długości kadłuba i wyposażona w silnik o mocy nieprzekraczającej 10 kW /około 13,6 KM lub jacht motorowy o mocy silnika do 75 kW, ale wyłącznie wtedy, gdy długość kadłuba nie przekracza 13 metrów, a maksymalna prędkość jest konstrukcyjnie ograniczona do 15 km/h) zgodne z prawem, łamanie elementarnych zasad bezpieczeństwa może skutkować kalectwem a nawet śmiercią uczestników rejsu.

UWAGA: Do prowadzenia mocniejszych i szybszych motorówek niezbędne są patenty, które wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego. Podstawowy patent daje uprawnienia Sternika Motorowodnego. Z takim dokumentem można pływać wszystkimi motorówkami długości kadłuba po wodach śródlądowych oraz po przybrzeżnych wodach morskich (do 2 mil morskich od brzegu) i do 12 metrów długości kadłuba. Aby wypłynąć dalej w morze, trzeba zdobyć patent Sternika Morskiego.

Jak dbać o bezpieczeństwo na łodzi motorowej

Liberalne przepisy nie mogą oznaczać liberalnego podejścia do zasad bezpieczeństwa, które obejmują sprawdzenie:

 • sprawności stanu technicznego łodzi motorowej i wszelkiego używanego na niej sprzętu
 • stanu gaśnic oraz kół i kamizelek ratunkowych
 • pogody prognozowanej na czas rejsu (a w czasie rejsu nieustanne jej monitorowanie)
 • informacji na temat akwenu, po którym będziemy pływać
 • numerów kontaktowych do służb (wopr, policja wodna, pogotowie)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.11.2010 (Dziennik Ustaw nr 216 / 2010 poz. 1423 w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej) określa obowiązkowe wyposażenie i obowiązki dotyczące statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji na wodach śródlądowych. Rozporządzenie dotyczy statków różnego typu i odnosi się również do małych łodzi wędkarskich, wiosłowych, żaglówek, jachtów żaglowych i motorowych o napędzie spalinowym oraz elektrycznym. W łodzi motorowej pływającej po wodach śródlądowych powinny się znajdować:

 • Pasy lub kamizelki ratunkowe w liczbie osób znajdujących się na łodzi.
 • Koło ratunkowe wyposażone w nietonącą lina o średnicy 8-11mm i długości 30 metrów.
 • Gaśnica proszkowa o wielkości napełniania 2kg. Dotyczy łodzi o długości powyżej 3,5 metra.
 • Łodzie wyposażone w silniki o mocy 50-100KW dodatkowa 1 gaśnica,
 • Łodzie wyposażone w silniki o mocy powyżej 100KW dodatkowo 2 gaśnice.
 • Łodzie o długości kadłuba do 10 metrów 1 gaśnica + gaśnice zależnie od mocy silnika.
 • Łodzie o długości kadłuba 10-15 metrów 2 gaśnice + gaśnice zależnie od mocy silnika
 • Łodzie o długości kadłuba pow. 15 metrów 3 gaśnice + gaśnice zależnie od mocy silnika
 • Odbijacze w liczbie odpowiedniej do rozmiarów łodzi. Dotyczy łodzi o długości powyżej 3,5 metra.
 • Bosak. Dotyczy łodzi o długości powyżej 3,5 metra.
 • Apteczka pierwszej pomocy

Bezpieczne pływanie motorówką wyklucza sięganie po alkohol

Uczestnicy rejsu, a już na pewno sternik, powinni powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz innych używek skutkujących zmianami świadomości oraz unikać zachowań brawurowych. Nie ma znaczenia, czy poruszamy się po szlaku wodnym, stawie czy tuż przy linii brzegowej. Wykrycie w organizmie stężenia alkoholu przekraczającego dopuszczalne normy wiąże się  z utratą uprawnień ( w tym prawa jazdy ) oraz z grzywną w wysokości do 500 zł (art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych) ale nie pieniądze są tu najważniejsze. Alkohol oraz inne używki mogą w tak znacznym stopniu ograniczyć naszą zdolność do prowadzenia motorówki, a także do zauważenia wszelkich niebezpieczeństw – w tym zmian pogody – że narażamy siebie oraz innych na realne niebezpieczeństwa.

Kłopoty w trakcie rejsu

Kiedy jesteśmy już w trakcie rejsu może się okazać, że pogoda zaczyna się zmieniać. W takich warunkach koniecznie należy profilaktycznie założyć kamizelkę ratunkową  i stosować się do poleceń sternika. UWAGA: osoby, które nie umieją pływać powinny mieć na sobie kamizelkę ratunkową przez cały czas trwania rejsu – udawanie, że umie się pływać jest bardzo nieodpowiedzialne i może kosztować życie. Jeśli dojdzie do wywrócenia łodzi, nie panikuj. Jeżeli łódź znajduje się daleko od brzegu, nie oddalaj się od niej i spróbuj się skontaktować z numerem ratunkowym  WOPR 601 100 100. W przypadku, gdy uznasz – po uprzedniej ocenie odległości od brzegu, temperatury wody i powietrza, pory dnia i siły wiatru – że bezpieczniej będzie zostawić przewrócony środek transportu i popłynąć do brzegu, płyń. W przeciwnym wypadku czekaj na pomoc.

Wśród grzechów głównych popełnianych przez osoby pływające motorówką najczęściej wymienia się:

 • Spożycie alkoholu lub innych środków niedozwolonych (ograniczają percepcję, zdolność logicznego myślenia i szybkość reakcji),
 • Przecenianie swoich możliwości i umiejętności (jeżeli ktoś bardzo dobrze jeździ samochodem, to nie znaczy, że tak samo świetnie poradzi sobie na motorówce),
 • Brawurę.