Gdzie można pływać skuterem wodnym?

lodzie-motorowe-5

Ogólnokrajowym aktem normatywnym regulującym zasady żeglugi na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku O Żegludze Śródlądowej (Dz.U. nr 5, poz.43 z 2001 r.) z późniejszymi zmianami. Aktem wykonawczym jest natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2027 z 2003 r.). W świetle tych dokumentów skuter wodny to mały statek o napędzie mechanicznym, przystosowany do przewozu jednej lub więcej osób, przeznaczony do ślizgów lub wykonywania ewolucji na wodzie. W praktyce tego typu jednostki zwykle są wyposażone w silniki o mocy przekraczającej 10 kW, co oznacza, że do ich prowadzenia są potrzebne odpowiednie uprawnienia, czyli patent sternika motorowodnego. Przygotowując się do egzaminu na patent, zdobywa się m. in. wiedzę na temat tego, gdzie wolno pływać skuterem wodnym, bądź szerzej: gdzie wolno pływać na silniku spalinowym. Przyjrzyjmy się tym uwarunkowaniom.

Gdzie w Polsce pływać na silniku spalinowym

Na większości jezior, rzek, kanałów i zalewów w Polsce można legalnie pływać na silniku spalinowym. Jeśli jest to zabronione, ustawione są tabliczki informujące o strefie ciszy oraz znak A-12 Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym. Kolejnym ograniczeniem w poruszaniu się łodziami motorowymi jest zakaz wytwarzania fal. Ograniczenie to spotyka się najczęściej w portach, rzekach czy kanałach. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zacumowanym jednostkom pływającym i osobom pływającym w pobliżu. Możemy się wtedy spodziewać obecności znaku A-9 Zakaz wytwarzania fali.

Co to jest strefa ciszy

Strefa ciszy to nic innego jak obszar, w którym obowiązuje zakaz wytwarzania hałasu powyżej 45 dB. Jeden skuter wodny emituje dźwięk od 100 do 120 dB. W strefie ciszy nie tylko nie wolno korzystać z  jednostek wodnych, które napędzane są silnikami spalinowymi, a więc np. motorówek i skuterów wodnych, ale także zbyt głośnych samochodów, motocykli, quadów czy urządzeń nagłaśniających.

Strefa ciszy może obowiązywać wyłącznie na terenie danego akwenu lub też obejmować dodatkowo 500 metrów pasa wokół linii brzegowej. Za nieprzestrzeganie rozporządzeń poprzez emitowanie hałasu powyżej 45 dB w wyznaczonych strefach ciszy grozi mandat w wysokości 500 zł. Jednocześnie zakazy te nie obowiązują policji, straży pożarnej czy straży ochrony przyrody.

Kwestie związane z ograniczeniem lub zakazem hałasowania regulowane są przede wszystkim przez Artykuł 15 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody dotyczący parków narodowych i rezerwatów przyrody. W paragrafie 21 widnieje informacja o zakazie używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody.

 

Gdzie sprawdzać informacje o możliwości/zakazie pływania skuterem wodnym

Jeśli chcesz się upewnić, czy będziesz mógł skorzystać ze skutera wodnego tam, gdzie planujesz spędzić urlop, wejdź na stronę Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo odwiedź strony poszczególnych Regionów Zarządu Gospodarki Wodnej. Należy poszukać tam map, które pokazują śródlądowe drogi wodne.

Na wszystkich drogach wodnych, które są wymienione w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Warszawa, dnia 18 czerwca 2002 r. Nr 77) można pływać jachtem lub łodzią wyposażoną w silnik spalinowy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020770695/O/D20020695.pdf

Za wyznaczanie stref ciszy odpowiada rada powiatu, która może ograniczyć lub całkowicie zakazać używania jednostek pływających po zbiornikach wodnych znajdujących się na obszarach rekreacyjnych. Kompetencje rady nie obejmują jednak wód żeglownych.

Gdzie  pływać skuterem wodnym na Mazurach

Jeśli wybierasz się np. na Mazury, warto wiedzieć, że północna część Polski nie jest ograniczona w tak dużym stopniu strefą ciszy, jak południe. Mazury oraz obszary nadmorskie zapewniają wiele możliwości pod kątem popływania na nich motorówką czy skuterem wodnym.

Wykaz mazurskich jezior znajdujących się w tzw. strefie ciszy znajdziesz tutaj http://mazury.info.pl/zeglarstwo/strefa-ciszy/

UWAGA: Zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno używać jakichkolwiek silników na wodach znajdujących się w granicach rezerwatów przyrody, czyli w Rezerwacie Jeziora Nidzkiego i Rezerwacie Jeziora Dobskiego. Na pozostałych jeziorach będących strefami ciszy na mocy uchwał rad powiatów można używać silników elektrycznych, mimo iż znaki żeglugowe nie zawsze na to zezwalają. O wątpliwościach związanych z mylącymi znakami czytaj tutaj https://zagle.se.pl/zeglarstwo/mazurskie-strefy-ciszy-tylko-pod-zaglami-aa-nVWx-8eso-maqt.html

Gdzie pływać skuterem wodnym na południu Polski

Na południu Polski jest zdecydowanie mniej miejsc do pływania na silnikach spalinowych. Możemy to robić na Wiśle, np. w okolicach Krakowa. Na Jeziorze Rożnowskim, oddalonym około 100 km od stolicy Małopolski, czy
w Znamirowicach, gdzie możemy dodatkowo skorzystać z bogatej bazy noclegowej.